~~~
แก่ลงอยู่ทุกวัน — จีน หมานคร เอ้ย หมาสมุทร เอ้ย มหาสมุทร
Gene: wide deep blue

แก่ลงอยู่ทุกวันชีวิต
ถึงตอนนี้
ต่างคนทุกข์ทนเพราะความต้องการ
อยู่ไปอยู่ทุกวันชีวิต
ถึงตอนนี้
หากพบเส้นทางที่ว่างอดีต
ฉันอยากบอกรัก
ถึงครอบครัวที่มี
แม้บางทีเรานั้นจะแสนห่าง
ถึงเพื่อนๆและคนรอบข้าง
ที่อยู่กันมาจนทุกวันนี้

หากมีสิ่งเดียวที่ทำให้โลกหมุนต่อไป
ระวัง
เพราะมันอาจทำร้ายเราตอนสุดท้าย
และเพราะอะไร
ไม่เคยมีใครที่จะรู้
ทำไมเวลาไม่เคยรู้ทางจะกลับมา
มันมีบางสิ่งที่ดูหายไป
ในวันนี้
โลกที่เราอยู่มันดูแคบลง
ในวันนี้
ยังมีบางสิ่งที่อาจน้อยไป
ในวันนี้
ขาดคนที่รักจริง
ขาดคนที่ใช้หัวใจ
ขาดคนที่มีน้ำใจ
ขาดคนที่พูดจริง
ขาดคนที่เข้าใจ
ขาดเธอเหมือนทุกสิ่ง

ไม่มีความหมายใดๆ
ไม่มีความหมายอีกต่อไป…

เป็นเนื้อเพลงที่รู้สึกในทุกคำเลย

Advertisements