~~~

พักสายตา   เถอะนะ   คนดี

หลับลง   ตรงนี้

ที่ที่มี   แต่เรา   สองคน

ผ่านเรื่องราว   ผ่านหนาว   ผ่านคน

สับสน   หลายความ

บางเวลา   ต้องการ   สักคน

ไว้คอย   ปลอบใจ   เข้าใจ  พูดคุย

……………..~~~****~~~~~….~~~~**~~~…………~~~********~~~~~~~~~~~~~~~……

ความรักเอย   งดงาม    อย่างนี้

จนชั่วชีวี    โหยหา    ความรัก   ไม่เคยพอ

อยากให้เธอ   เคียงข้าง   อย่างนี้

บอกรัก  อีกที

อยู่ใกล้กัน  ตลอดเวลา

พักกาย   พักใจ   หลับตา   ฝันดี

รักเอย   รักที่   เข้าใจ   ถึงกัน

…  รักเอย 

           รักที่ 

                เข้าใจ 

                       ถึงกัน …

Advertisements