ชื่อรูป                     ความหวานกลางทะเลทรายกับวันสุดท้ายที่แดดยังคงแรง

คาบเรียน                Philo Film กำลังฉายเรื่อง Eternal Sunshine of the Spotless Mind

สาเหตุ                   เพื่อนที่กำลังทำการบ้านอังกฤษ : แก ขนมหวาน กับ ทะเลทราย สะกดยังไงนะ 
                               เรา : dessert / desert ; ss หมายถึง super-sweet !! , s เดียว หมายถึง sadness ! เข้าใจมะ

การตีความ            ถ้าพรุ่งนี้เธอกลายเป็นทะเลทราย รัก จะเป็นน้ำตาหยดสุดท้าย หล่อเลี้ยงเธอ (หวานพอมั้ย?)

เพลงประจำรูป     เพลง where are you going??? วง Dave Matthews Band เนื้อโดย เฮียเดฟ

So where are you going?

Where do you go?

Tell me! where are you going?

Well, then Let Us go …

(together, shall we?)

 🙂

Advertisements