หายใจเข้า
ลึก
ลึก

ลืม
มันไปก่อน
ความกังวลใจ
ที่ทำให้ฉัน….เปลี่ยน

ลืมมันไป  เถิด
แม้มันจะ  เกิด
อย่าคิดอะไร

ปล่อยอะไร อะไร
ลอย
ไหล
ผ่าน
ปล่อยมันลอยผ่าน
ดวงตา….ของฉัน
ในตอนนี้

ลา ลา ลา ลา ลา
หายใจเข้า
เบา
เบา

จะกี่วัน
ที่ยังมีฉัน
นั่งอยู่

กี่หมื่นวัน
ก็คงไม่มีใคร…รู้

อาจจะเพียงแค่เดือน…เดียว
รึเปล่า
อาจจะเพียงแค่คืน…เดียว
วันนี้
นาที….นี้

ลา ลา ลา ลา
ลา ลา ลา
ลา ลลา ลา

ปล่อย อะไร อะไร ลอย ไหล ผ่าน
ปล่อย มัน
ลอย
ผ่าน ดวง ตา ของ ฉัน

อูว ลา  ลา
อูว ลา  ลา
อูว ลา ลา
ล้า ลา ลา ลา
อูว ลา  ลา
อูว ลา  ลา
อูว ลา ลา
ล้า ลา ลา ลา
ล้า ลา ลา ลา ลั้ล ลั้ล ล้า ลา ลา
ลั้ล ลัล ล้า ลา ลา

ลอย        ล่องไป
ไม่มีวัน          สิ้นแรง
โลกนี้สวย          เกินกว่าใคร
แรงลม          หมุนไป
ปลิวใบไม้         ในอากาศ
ล้อใบปอ                 ล่องไป
พา                     พัดไป
เมื่อตอนที่ฉัน       ยัง
ยังไม่สนใจ         สิ่งร้าย
ความจริง          ที่เจอ
ก็เป็นเหมือน        โลกทั้งใบ
ฉันเลยอยู่         ในนั้น
แต่                  ตอนนี้   
ดวงตะวัน            ที่ฉันเจอ
กลับไม่เหมือน         ในวัยเยาว์เมื่อก่อนนั้น
อยาก                    เพียงย้อน
พาให้ลม            ช่วยหมุนไป
กลับเป็นฉัน             วันก่อนนั้น
ไม่เคยได้รู้                 เรื่องราววุ่นวาย
สิ่งเก่าๆเลยไป              แค่เพียงผ่าน
คำตอบ                       เหตุผล                
ไม่มี                      ความหมาย
อยาก               เพียงหยุด
เวลา            อยู่
ตรง         นี้

อยากไป     น้ำตก
ไม่อยากมี     น้ำตา

คิด อะไร ไม่ ออก เลย
ความเปลี่ยนแปลง ที่ ใจร้าย
ได้แต่ท่องไว้
I never panic when I get lost
I just change where it is I want to go—
ก็ขอให้ทำได้ หรือถ้าทำไม่ได้ ก็ขอให้ทำใจได้ นะ ตัวเรา

Advertisements