And freedom, oh freedom
Well that’s just some people talking
Your prison is walking through this world all alone
แล้ว อิสรภาพ อิสรภาพไอ้คำคำนี้
มันนิยามโดยใครกันพี่
กรงของพี่จะกว้างแค่ไหนกัน
กว้างเท่าโลกทั้งใบ
กว้างเกินไปกว่าใจรึเปล่า

บางรูปที่วาด
โดยไม่ได้คิด
พอวาดเสร็จ
รู้สึกกลัวตัวเอง

เธอเก็บอะไรไว้บ้างนะ
จิตไร้สำนึกของฉัน

Advertisements