วันที่ฟ้า
ไร้ซึ่งแสง ตะวัน
ที่แห่งนั้น
เหมือนไร้ เวลา
ไม่รู้ว่า คือฝัน
ไม่คิดว่า มันจริง

แต่รู้ว่า ในหลายสิ่ง
มี เธอ อยู่ ตรง นั้น

ฉันจึงมา…หา
ฉันจึงมา…หา
เพื่อมองเธอ

วันที่ฟ้า
ไร้ซึ่งแสงตะวัน
ที่แห่งนั้น
เหมือนไร้เวลา
คือฤดูแห่ง ฝัน
ที่พัดมากับ ลม
หรือว่าเธอนั้น
ที่ฉันเฝ้ารอ

ฉันจึงมา…หา
ฉันจึงมา…หา
เพื่อมองเธอ

วันที่ฟ้า ไร้ซึ่งแสงตะวัน
ที่แห่งนั้น เหมือนไร้เวลา…

ไม่รู้ว่าคือฝัน ไม่คิดว่ามันจริง
แต่รู้ว่าในหลายสิ่ง มีเธออยู่ตรงนั้น
คือ ฤดูแห่งฝัน ที่พัดมากับ ลม

Advertisements