ในความเคลื่อนไหว
ที่ไม่ปรากฎ
คือสายลม
คือความคิด
ที่ฉันส่งไป
ไร้ทิศทาง
ด้วยความหวัง
ถึงเธอ

สักวัน
เมื่อฉันกล้าหาญพอ
ฉันจะเคลื่อนไหวให้มันปรากฎ
ชัดจนเธอตกใจ

เพราะลมวนพวกนี้มันกลายเป็นพายุ
ถึงวันนั้น
เราคงได้เจอกัน
ถ้าเธอยังไม่ปลิวหายไป

something is blowing in the wind
It might not always be the answer
It might just be me!

Advertisements