เป็นครั้งแรกที่คิดมากมาย

แต่เขียนอะไรไม่ได้เลย

เพราะกลัวมาก

กลัวมันจะเป็นแค่ความฝัน

เพราะถ้าทั้งหมดนี้เป็นแค่ฉันที่รู้สึก

ที่คิดไปเองอย่างที่ฉันทำมาเสมอ

และกับเธอมันเป็นไปได้มากขนาดนั้น

ถ้าฉันเขียนมันตอนนี้

ฉันคงเขียนอะไรไม่ได้อีก

เพราะจะไม่มีอะไรจริงอีกเลย

ถ้าเธอไม่ใช่ความจริง

เพราะฉะนั้น

ฉันควรหยุดคิด

ไม่ว่าความรู้สึกมันจะสวยงามแค่ไหน

เพราะมันอาจเป็นความสวยงามที่สุดที่ไม่มีอยู่จริง

ฉันไม่ต้องการความฝันแบบนั้นอีกแล้ว

ฉันต้องการเธอที่มีอยู่จริง

ถ้าเธอมีอยู่จริง

Advertisements