คิดออกแล้วว่ารู้สึกอะไร

เกรงใจ เกรงใจ เกรงใจ

จะรู้สึกมากกว่านี้ แต่เกรงใจมาก

คงคล้ายๆกับการรบกวน

เหมือนอยากขอโทษด้วยถ้ามากไป

ไม่รู้เธอเชื่อมั้ย

แค่วิธีที่เธอยกมือขึ้นเวลาร้องถึงท่อนที่เธอเห็นด้วยกับความคิดในเนื้อเพลงของเธอเอง

ก็ทำให้ยิ้มแล้ว

มากไปสินะ

ไม่ต้องกลัวนะ ไม่ต้องกลัว

เราไม่เข้าไปใกล้กว่านี้แล้ว

Advertisements