ติด ดับ ติด ดับ ติด ใหม่
ไฟในหัวฉัน
ขาว ดำ ขาว ดำ ขาว ใหม่
ทัศนคติวูบไหว
ขึ้น ลง ขึ้น ลง ขึ้น ใหม่
กำลังใจไหลมาไหลไป
ตื่น หลับ ตื่น หลับ ตื่น ใหม่
วนเวียนวกวนปะปนไป ไม่สิ้นสุด

สติ สติ สติ ท่องไว้
จิตที่สำนึกของฉัน
รูปแบบ รูปแบบ รูปแบบ ของมัน
มีอยู่
วงจร วงจร วงจร มองให้ครบ
เดี๋ยวก็รู้
เข้าใจ เข้าใจ เข้าใจ มันอย่างที่เป็นอยู่
เดี๋ยวก็ชิน

เป็นกลาง เป็นกลาง ไม่ได้
ขึ้นสูงไป ลงต่ำไป หลุดชาร์ต
วางเฉย วางเฉย คือโอกาส
เหมือนหินโสโครกที่ยืนมองคลื่นซัดสาดอย่างไม่ลืมหายใจ 

ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้มอยู่
เผื่อใจไว้
ร้อง ร้อง ร้อง ร้องไป
เก็บใจไว้ยิ้มต่อ
ความถี่กระแสสลับกับการรู้จักที่จะรอ
จะเป็นแบบนี้ตลอดไป
ไม่ต้องร้องขอ
การทะเลาะกับอารมณ์ตัวเอง
พอ พอ พอ พอ
รอแป๊บนะหนู
ขั้วอารมณ์มีอยู่เป็นคู่
ให้เรียนรู้
ความเปลี่ยนแปลง

ปอลอ โรคจิตล้นจิตขาด ต้องแก้ด้วยใจ เข้าใจมั้ย , my manic and I!!!

Advertisements