ไปเดินเล่น

หาที่นั่งฟังเพลงแถวๆทะเลกับภูเขา

ออกไปมองฟ้าและน้ำที่กว้างใหญ่ ให้ได้กลิ่นดินที่ลมมันพัดเข้ามา…

ซักสี่ห้าวัน 🙂

ขอให้เป็นอีกช่วงเวลาดีๆของชีวิต

อย่ามัวแต่ซังกะตายอย่างงี้ ไม่ดี อย่าทำอย่างน้านนน

ไปเจอท้องฟ้าสีครามที่สดใส ไปเจอผืนน้ำระยิบและพร่างพราย

coz i wont stay inside, no more~NO MORE!!!
open up yr door and damn, be free!~~

Advertisements