ชูบีดูบีดั๊บ,,, ปั๊บ ปา…
ชูบีดูบีดั๊บ,,, ปั๊บ ปับ ป๊า…
ชูบีดูบีดั๊บ,,, ปั๊บ ปา…

รอออออออออออ
เธอรอจนฉันอ่อนใจ เธอทำให้ฉันอ่อนไหว
ค้ น ห า ใ ค ร เ กิ น เ ธ อ อ ย่ า ง นี้

ใครรรรรรรรรร
ที่ทำให้ฉันอยาก…พอ เลยข้ามในคำว่าเพียง…ขอ
ก็แค่เพียงเธอมี…วันนี้

~~

อยากจะรู้… อยากจะเข้าใจ… อยากจะเห็น…ว่า เธอ…คิดอย่างไร

หยุดมองหา อย่าไปสนใจ ไม่มีก็ดี แค่…

ต่อไปจากนี้,,, หากเข้าใจทุกอย่าง
ต่อไปจากนี้,,, มองข้ามคนเคยดูคล้าย
ต่อไปจากนี้,,, จะไม่มีทุกข์ความสุขมากมาย

ต่อไปจากนี้,,, จะเห็นเพียงเราระหว่าง
ต่อไปจากนี้,,, เลยข้ามคนเคยทำร้าย
ต่อไปจากนี้,,, จากที่เคยรักอย่างวันนั้น
และ วัน พรุ่ง นี้ จะ เป็น อย่าง ไร

ชูบีดูบีดั๊บ,,, ปั๊บ ปา…
ชูบีดูบีดั๊บ,,, ปั๊บ ปับ ป๊า…
ชูบีดูบีดั๊บ,,, ปั๊บ ปา…

ชูบีดูบีดั๊บ ชูบีดูบีดั๊บ ชูบีดูบีดั๊บ

ลอยล่องไปที่ใดแสนไกล 
เธอคล้ายคนข้างกาย …
คงแค่เพียงได้ลองค้นหากันอีกครั้ง

และวันพรุ่งนี้จะเป็น…อย่างไร…จะเป็นอย่างไร

——————–
แล้ววใครจะไปรู้ ไม่ใช่ฉันคนนึงแหละ แต่ไม่เป็นไร เป็นแบบนี้ก็ดี 😉

Advertisements