เวิ้ง ว่าง ไกล เงียบ หนาว นิ่ง มืด
แต่ อบอุ่น

มีชีวิต

ในคืนที่ฝนตก
เพลงของจีน มหาสมุทร
มีชีวิตขึ้นมาเสมอ

Advertisements