ถ้าชีวิตฉันอยู่กับ  ทะเล

… จิตใจฉันก็คงเบิกบาน และคงแจ่มใส

หากคนรักฉันคือ  เสียงเพลง

… จิตใจฉันก็คงไม่เหงาเกินไป

หากทรัพย์สินที่มีคือ  เวลา

… ตัวฉันนั้นก็คงจะเป็น เป็นเศรษฐีผู้มั่งมี

และอย่างนั้นฉันคงสุขใจ

เพราะฉันนั้นจะได้ใช้เวลาอย่างเหลือพอ

ก็ชีวิตจะมีอะไร จะต้องมากต้องมาย เอาแต่วิ่งตามเงินทอง

ที่ริมทะเลช่าง  สุขใจ

ฉันจึง  คิดๆไป

ยิ่ง งาม …

Advertisements