ดอก Morning Glory
พรุ่งนี้เธอจะบาน
ต้อนรับการกลับมาของพระอาทิตย์

ตัวฉันในคืนนี้
พรุ่งนี้เธอจะตื่นขึ้นมา
พร้อมกับการปรากฎของแสงที่สวยที่สุดของวัน

 ~~

One, two, three, four –
Do You Realize – that you have the most beautiful face!?
Do You Realize – we’re floating in space!?
Do You Realize – that happiness makes you cry!?
Do You Realize – that everyone you know someday will die!?

And instead of saying all of your goodbyes
– let them know!!

Do you realize that life goes fast?
It’s hard to make the good things last

Do you realize the sun doesn’t go down?
It’s just an illusion —
Caused by the world spinning round!!

Advertisements