บางทีชีวิต
อาจไม่ใช่การค้นหาคำตอบ
แต่เป็นการเรียนรู้ที่จะอยู่กับ​คำถาม
อย่างไม่หงุดหงิดนัก

…บางทีความรัก
อาจไม่ใช่การค้นหาใครสักคน
แต่เป็นการเรียนรู้ที่จะอยู่กับ​ตัวเอง
อย่างไม่เหงาหงอยนัก

บางทีทุกสิ่ง
อาจไม่ใช่การค้นหา
แต่เป็นการค้นพบว่า
ไม่จำเป็นที่จะต้องค้นหา
อย่างงมงายขนาดนั้น

… บางทีนะ

Advertisements