รองเท้าของเราสีเหลือง 
รอยเท้าของเราเรืองแสง
เส้นทางของเราเปลี่ยนแปลง
ยังมีบางสิ่งที่จะคอยแสดง
ความเชื่อมโยงระหว่างเรา

let’s paint our paths yellow
so that they can glow in the dark
when we’re lost and don’t know where to go
we can just follow each other’s marks

 

Advertisements