รู้สึกมาตลอดว่าทฤษฏี ส่วนที่หายไป
ดูเป็นความรักที่เห็นแก่ตัว เข้าข้างตัวเอง แล้วก็อุดมคติ ไปหน่อย
จนได้มาเจอ มิสเตอร์บิ๊กโอ 
… คิดได้ยังไง 🙂 

– “What do you want of me?”
– “Nothing” !
– “That’s too bad. I was hoping that perhaps I could roll with you.”
– “You cannot roll with me. But perhaps you can roll by yourself.”

=)

Advertisements