ไม่มีอะไรมาก
หนังสือเล่มนี้
เขียนให้เธอว่ะ

แล้วเจอกัน

=)

Advertisements