เคยมีคนถามบ่อยๆว่า จบอักษรทำงานอะไร?
เป็นครู เป็นเลขา เป็นพนักงานฝ่ายต่างประเทศ เป็นพีอาร์

ตอบไปบ่อยๆว่า จบไปเป็นพนักงานอิสระ
เรียกบ้านบ้านว่า รับจ้างทั่วไป

งานในฝันที่อยากทำ
คืออะไรก็ได้ที่ไม่อดตาย
ขอให้เกี่ยวกับ ศิลปะ ดนตรี หนังสือ ภาษา ธรรมชาติ การเดินทาง แล้วก็ผู้คน

ที่คิดๆไว้ก็มี

หอศิลป์ — เฝ้านิทรรศการ
ห้องสมุด — เป็นบรรณารักษ์
ร้านหนังสือ — เป็นคนขายหนังสือ
สวนสนุก  — เป็นพนักงานสวนสนุก
เวทีคอนเสริ์ต — เป็นหลังเวที
บริษัททัวร์เล็กๆ — เป็นไกด์
สำนักพิมพ์ — เป็นกองบก.
ศูนย์ศิลปะบำบัด — เป็นนักศิลปะบำบัด
ศูนย์บำบัดจิต — เป็นนักจิตวิทยาให้คำปรึกษา
ศูนย์เลี้ยงเด็กที่อเมริกา — เป็นออแพร์เลี้ยงเด็ก
สวนผลไม้ที่ออส — เป็นคนเก็บผลไม้
ร้านต้นไม้เล็กๆ — เป็นเจ้าของร้านขายต้นไม้
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษจากเนื้อเพลง — เป็นครูที่สอนภาษาอังกฤษจากเนื้อเพลง

ฝันไว้เยอะ ได้ทำซักอันสองอันก็คุ้มแล้ว ชีวิตนี้

Advertisements