ต้นไม้บางประเภทก็ไม่สมควรจะได้เติบโต
ต่อไป
ต่อให้มันลงรากลึกไปแล้ว
แค่ไหน
ต่อให้ดอกหรือผลของมัน
อาจทำให้เธอถูกใจ
ก็ปล่อยมันไว้นานกว่านี้
ไม่ได้

 

เพราะมันเป็นแค่วัชพืช
เพราะไม่ใช่ต้นไม้
ที่เธอตั้งใจปลูก

 

เพราะมันไม่พื้นที่เหลือ
แล้ว

Advertisements