ต่อจากเรื่องของ missy higgins,
kay ryan
ก็เป็นเรื่องนี้ของ katie gray
ต่อไปอยากทำเรื่องของ
lisa hannigan
mary oliver
elizabeth browning
joanna newsom
wendy cope
laura marling
marketa irglova
millay vincent
imogen heap
marianne moore
may swenson
amy clampitt

ที่ลืมไม่ได้
emily dickinson

ช่วงนี้จะศึกษาตัวตนของกวีหญิงล่ะนะ
อ่านหนังสือของกวีหนุ่มชาวไทยมามากมาย
แต่ ไม่มีหญิงสาวในบทกวี !!

 

Advertisements