งงง

งงคำว่างง
ของคนงงงงบางคน
งงว่างงต้องมีงองูกี่ตัว

งงในความงง
ง๊งงงง

ถ้างงมากมาก
มีงองูเยอะเยอะ
ดีมั้ย
งงงงงงงงง
?

ถ้างงหน่อยหน่อย
มีงองูน้อยน้อย
ได้รึเปล่า

?

แล้วเธอจะงไหม
ไม่งงงนะ

แล้วเธอจะงงขนาดไหน
แล้วเธอจะงงเท่ากันไหม
ก็ไม่รู้

งงค่ะงง

!!

Advertisements