บ้าบอ

โบยบินบนบางบ้าน
บ้างเบิกบานบ้างบูดบึ้ง
บ้างบอบบางบ้างบึกบึน
บ้างบ่นบึ่งบ้างบำบัด

บ้างบดบังบ้างบ่งบอก
บ้างบุ่มบ่ามบ้างบากบั่น
บ้างเบียดเบียนบ้างแบ่งปัน
บ้างบิดเบี้ยวบ้างเบ่งบาน

บ้างบุญ บ้างบาป
บ้างบุบ บ้างบวม
บ้างแบะ บ้างแบน
บ้างบอด บ้างใบ้

แบกบนบ่า
บ้างบ่นบ้า
บ้างบนบาน
น่าเบื่อไม่เบา
อาการ
บ้าบอ

แบบบางบ้าน
บำบัดบ้าง
เบาเบาบ้าง
เบื่อแล้วไม่เอา
อาการ
บ้าบอ

Advertisements