สิ่งที่เธอสร้างขึ้นมา มันช่างหนักหนา

เหมือนเม่นที่หนังกลับ
เอาหนามแหลมเข้าข้างใน

ฉันจะทำอย่างไรกับเธอดี
ฉันอยากจะรักษาทุกแผลที่เธอมี
ฉันจะทำอย่างไรกับตัวเองดี
ฉันไม่อยากให้มันฝังลึกลงทุกทีที่สัมผัสเธอ

 

 

Advertisements