ทำให้ฉันไม่ตื่น แต่ต้องฝันต่อ


ทุกอย่างที่ฉันทำ ก็เพียงให้ฝันยังอยู่ ตื่นมาฉันก็รู้ว่า

Advertisements