นิทรรศการ “ผีเสื้อทั้งผองยังท่องไป” (BUTTERFLIES ARE FREE : IN BANGKOK)

ศิลปิน อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี (Anupan Pluckpankhajee)

ลักษณะงาน สีอะคริลิคบนผ้าใบ

ระยะเวลาที่จัดแสดง 28 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2554

สถานที่ ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 3-4 หอศิลป์จามจุรี 

แนวความคิด

ศิลปะมนุษยปรัชญาเกิดขึ้นในยุคสมัยอันเรืองรองของ รูดอล์ฟ สไตเนอร์
(DR.RUDOLF STEINER ค.ศ.1885-1923) ศิลปิน-นักปรัชญาชาวเยอรมันผู้ให้คำอธิบาย
แก่ศาสตร์แห่งจิตวิญญาณในโลกแห่งศิลปะ สไตเนอร์เองก้าวล้ำเข้าในมิติแห่งสีอันลึกซึ้ง
เขาผูกโยงจิตวิญญาณมนุษย์เข้ากับศิลปะอย่างกลมเกลียว กระทั่งเนื้อ-น้ำของอภิปรัชญา
ที่เกิดขึ้นทางตอนใต้ของเยอรมันนี้ ได้กลายเป็นองค์ความรู้ที่แผ่อิทธิพลใหญ่หลวงในยุคต้นศตวรรษที่ 20
โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปินอย่าง วาสิลี คานดินสกี ฟรานซ์ มาร์ค โจเซฟ บอยซ์ ฯลฯ
ทว่าศิลปะมนุษยปรัชญาก็หาได้หยุดยั้งเพียงเท่านั้นไม่ ศิลปินรุ่นถัดๆ มาได้แผ้วถางเส้นทางศิลปะ
มนุษยปรัชญาให้งดงามและยาวไกลยิ่งขึ้น ดังเห็นได้จากแนวทาง ‘ศิลปะสำแดงแห่งจิตวิญญาณ’
(SPIRITUAL EXPRESSION) ของ ฮันส์ แฮร์มันน์ (HANS HERMANN ค.ศ.1922-2002)
ผู้วางรากฐาน ‘BILDORGANISMUS’ (PROCESS IN PAINTING)

และนี่เองคือการตกทอดทางจิตวิญญาณมายังผลงานจิตรกรรมชุด BUTTERFLIES ARE FREE :
ผีเสื้อทั้งผองยังท่องไป ของ อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี ที่สร้างสรรค์ผลงานชุดนี้อุทิศแด่แฮร์มันน์
ผู้เป็นครูของเขา เสมือนหนึ่งว่าบูชาครูอยู่กลายๆ

BUTTERFLIES ARE FREE : ผีเสื้อทั้งผองยังท่องไป
นำเสนอสารัตถะแห่งสีและบอกเล่าเรื่องราวบนปีกผีเสื้อ เป็นอุปมาถึงอิสรภาพที่เคลื่อนไหว
และดำรงอยู่ในโลกแห่งจิตวิญญาณมนุษย์ ทั้งตะวันออกและตะวันตก
แม้ว่าปรากฏการณ์ของโลกทางกายภาพ ทำให้มันแหว่งวิ่นเหมือนปีกของผีเสื้อบาดเจ็บ
ในสายตาผู้คนจำนวนไม่น้อยแล้วก็ตาม.

ดีใจ ที่เราเป็นผีเสื้อเหมือนกัน บินไปด้วยกัน ตามทางของศิลปะบำบัด =)

Advertisements