เวลาฉันเถียง
ฉันไมได้เถียงกับเธอ
ฉันเถียงกับตัวฉันคนเก่าที่ฉันเห็นในเธอ

ฉันไม่เห็นด้วย
เพราะฉันเคยเห็นด้วยมาแล้ว
ไม่ใช่เพราะฉันไม่เคยเห็น

ที่ฉันอึดอัดกับบางอย่างที่เธอเป็น
ก็เพราะฉันก็เคยเป็นแบบนั้นและยังเป็นอยู่
แต่ไม่อยากเป็นแล้ว

แต่มันก็เป็นเรื่องช่วยไม่ได้
เพราะฉันรู้ดี
ว่าเธอจะเถียงกลับ
เพราะฉันก็เคยเถียงกลับมาแล้ว

ฉันก็ได้แต่หวังว่า
สิ่งที่เธอยกขึ้นมา
จะเป็นสิ่งใหม่

เป็นคำตอบ
ไม่ใช่คำถาม

เผื่อมันจะทำให้ฉันกลับไปเห็นด้วย
กับฉันคนเก่า
ได้อีกครั้ง

ที่ฉันเถียงกับฉันคนเก่า
ไม่ใช่เพราะฉันไม่เชื่อ
ฉันแค่ไม่เห็นด้วย

โธ่เอ๊ยเธอ
ที่ฉันเถียง
เพราะฉันห่วงใย
ถ้าไม่ใส่ใจ
จะพูดเพื่อ…

รู้มั้ยเธอ
ที่ฉันเถียง
เพราะเราเหมือนกัน
ถ้าเราเป็นคนละสายพันธ์
ฉันจะสนทำไม

อย่างเช่น

เวลาฉันเถียงกับคนเศร้า
ฉันไม่ได้เถียงกับคนคนนั้น
ฉันเถียงกับความเศร้า

ไม่ใช่เพราะฉันไม่เศร้า
ไม่ใช่เพราะไม่เชื่อในการมีอยู่ของความเศร้า

แต่เพราะฉันไม่เห็นด้วยกับความเศร้า

เข้าใจฉันรึยัง
เธอ

Advertisements