ฉันจะมองหาความเศร้าในดวงตาทุกคู่
แต่ฉันไม่หยุดอยู่แค่นั้น
ฉันจะพยายามให้ดวงตาสักคู่มองเห็นความหวังได้อีกสักครั้ง

I measure every Grief I meet
With narrow, probing, eyes –
I wonder if It weighs like Mine –
Or has an Easier size.

I wonder if They bore it long –
Or did it just begin –
I could not tell the Date of Mine –
It feels so old a pain –

I wonder if it hurts to live –
And if They have to try –
And whether – could They choose between –
It would not be – to die –

I note that Some – gone patient long –
At length, renew their smile – 
An imitation of a Light
That has so little Oil –

I wonder if when Years have piled – 
Some Thousands – on the Harm – 
That hurt them early – such a lapse
Could give them any Balm – 

Or would they go on aching still
Through Centuries of Nerve –
Enlightened to a larger Pain – 
In Contrast with the Love – 

The Grieved – are many – I am told – 
There is the various Cause – 
Death – is but one – and comes but once – 
And only nails the eyes – 

There’s Grief of  Want – and grief of Cold – 
A sort they call “Despair” – 
There’s Banishment from native Eyes –
In sight of Native Air – 

And though I may not guess the kind – 
Correctly – yet to me
A piercing Comfort it affords
In passing Calvary – 

To note the fashions – of the Cross – 
And how they’re mostly worn – 
Still fascinated to presume
That Some – are like my own –

— Emily Dickinson

 

Advertisements