ที่เราไม่เข้าใจกัน

อาจเป็นเพราะชีวิตเรา
ผ่านเรื่องหนักเบามาไม่เท่ากัน
อาจเป็นเพราะวิธีที่เรารู้สึก
กับเรื่องเดียวกันก็ไม่เท่ากัน

มันเป็นเรื่องของน้ำหนักกับการให้ความสำคัญ

เหมือนอย่างบุหรี่กับยาอี
คนติดบุหรี่ทุกข์น้อยกว่าคนติดยาอี
มันติดสินได้?
ไม่ง่ายขนาดนั้น

คนติดยาอีอาจแค่อกหัก
คนติดบุหรี่อาจเพิ่งรู้ว่าแม่เป็นโรคหัวใจ

เราเจอความจริงที่โหดร้ายไม่เท่ากัน
เราหนีจากไปไกลใกล้ไม่เท่ากัน
เราพบเรื่องราวหนักเบาไม่เท่ากัน
เรามีภูมิต้านทานความรู้สึกไม่เท่ากัน

หากเราจะกลับมา
ต้องมีบางสิ่งที่มีน้ำหนักพอ
เยียวยา
ทั้งความจริงที่กลวงเปล่า
พร้อมพร้อมกับ
ความจริงที่หนักอึ้ง

บางอย่างที่ว่าอาจเป็นการยอมรับ
ที่จะทำให้เรา
เข้าใจ

 

รู้สึกเหมือนกำลังต่อสู้กับยุคสมัยแห่งความแปลกแยก ความเศร้า ความสับสน ความไม่เชื่อ
คนคนหนึ่งก็คือโลกทั้งใบ
เธอคนเดียวทำให้เราเรียนรู้อะไรมากมายขนาดนี้

เราอาจช่วยเธอไม่ได้
เราช่วยตัวเองไว้แล้ว
เราอาจมีประโยชน์กับใครอีกบ้างก็ได้

Advertisements