ยังไม่หลับไม่นอน
เพราะติดใจที่ได้ไปเห็น
การหมุนตัวของโลกในมุมที่น่ารักอย่างแปลกประหลาด
ผ่านสายตาเป็นมิตรกับโลกของมนุษย์ที่น่าประทับใจคนนึง

ชื่นชม ยินดี สนใจ ในการมีอยู่ของมนุษย์แบบนี้
มนุษย์ที่ทำให้เราอยากเป็นคนที่ดีกว่านี้

=)

 

Advertisements