เป็นปีกเมื่อเธอติดแหง่ก
เป็นรากเมื่อเธอหลุดลอย
ความรักของดินบางประเภทปลูกต้นนก

เป็นปีกเมื่อเธอหลุดลอย
เป็นรากเมื่อเธอติดแหง่ก
ความรักของดินอีกประเภทไม่เหมาะจะปลูกต้นนก

ฉันจะปลูกต้นนก
และนั่นคือความฝัน
ที่จะดูแล

สิ่งที่มีชีวิตรักอิสระ
ที่อยู่ได้ด้วยตัวของมันเอง
ในขณะที่ยังคงเป็นส่วนหนึ่งกับบางสิ่ง

Advertisements