และฉันหวังให้เธอพบสิ่งที่เธอตามหา
ตลอดมาและตลอดไป

และฉันรู้ว่าจเธอจะพบกับอิสรภาพ
ในที่สุด

และฉันเชื่อโดยไม่สงสัย
ในเธอและสิ่งที่เธอเป็น

และเมื่อวันนั้นมาถึง
เราจะได้พบกัน
อีกครั้ง

~~

Advertisements