ด้วยความตั้งใจร่วมกันที่จะ
เป็นประโยชน์ต่อกันเท่าที่ทำได้
ส่งเสริมซึ่งกันและกัน
ความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัย

ความรักษ์ที่ไม่ทำร้าย

26-11-11

พระอาทิตย์ค้างคืน กำลังเรียนรู้

ฉันยินดีที่ได้รู้จักส่วนหนึ่งของชีวิตเธอ

ความเคารพในตัวตนของคนคนหนึ่งเป็นแบบนี้

=)

… อาจเป็นเพราะตัวฉันมาเจอ เจอสิ่งดีงาม

Advertisements